RM 101 ASF Kwas w koncentracie 5 L

KARCHER. Do szybkiego usuwania osadów wapna, na bazie kwasu solnego. Z łatwością rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną.

Indeks katalogowy: 6.295-398.0

 • Na zamówienie
 • Dostawa: od 22,43 zł (Kurier DHL)
 • Odbiór osobisty: darmowy
 • Producent: KARCHER
302,58 zł brutto / szt. 246,00 zł netto + 23% VAT / szt.

Oferty

Brak ofert do wyświetlenia

Opis

Charakterystyka ogólna

 

Kwas (pH: 1 w koncentracie) przeznaczony do usuwania osadów z wapnia.

 

Zawiera kwas solny. Rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną.

 

Szczególnie przydatny do czyszczenia wężownic w urządzeniach wysokociśnieniowych.

 

RM 101 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS.

 

Odwapnianie wężownic grzewczych: uruchomić przepływ rozcieńczonego kwasu w otwartym obiegu przez ok. 15 min. w temp. maks. 40˚C, następnie spłukać wodą, a na koniec w celu zneutralizowania przepłukać zasadowym środkiem czyszczącym. Przygotowanie: 1+9

 


 

Karta charakterystyki

 

Karta charakterystyki

 

 


 

 

Właściwości

 

 

 • Środek do odwapniania wężownicy
 • Skutecznie usuwa uporczywe naloty wapniowe
 • Efektywnie szybki
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Wolny od NTA

 


Zastosowania

 

 • Czyszczenie pojazdów użytkowych
 • Mycie samochodów/silników
 • Odtłuszczanie i fosfatowanie
 • Odtłuszczanie powierzchni
 • Odwapnianie wężownic grzewczych HDS

 


 

Ostrzeżenia

 

 

 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi

 


 

 

 

Aktualny asortyment

HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/21-4 Cage
HD 10/21-4 S Plus
HD 10/21-4 SX Plus
HD 10/23-4 S
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 13/12-4 ST
HD 13/18 S Plus *EU II
HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus
HD 5/11 P Plus
HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus
HD 5/15 C
HD 5/15 C Plus
HD 5/15 C Plus + FR Classic
HD 5/15 C Power Control
HD 5/15 CX Plus
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
HD 5/17 C
HD 5/17 C Plus
HD 5/17 CX Plus
HD 6/12-4 C
HD 6/13 C
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 C Plus + FR Classic
HD 6/13 CX Plus
HD 6/15 C Plus Promo
HD 6/15 G Classic
HD 6/15 M
HD 6/15 M Plus
HD 6/15 M Power Control
HD 6/15 M ST
HD 6/15 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus
HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/10 CXF
HD 7/14 4 M Plus
HD 7/14-4 M
HD 7/14-4 MX Plus
HD 7/15 G
HD 7/16-4 M
HD 7/16-4 M Plus
HD 7/16-4 MX
HD 7/16-4 ST
HD 7/17 M
HD 7/17 M Plus
HD 7/17 M ST
HD 7/17 MX Plus
HD 7/18 C
HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/20 G Classic
HD 715
HD 8/18- 4M
HD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 M ST
HD 8/18-4 MX Plus
HD 8/20 G
HD 8/23 G Classic
HD 9/18-4 ST
HD 9/19 M
HD 9/19 M Plus
HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/21 G
HD 9/23 De
HD 9/23 G
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX
HDS 1000 Be
HDS 1000 De
HDS 11/18-4 S Basic
HDS 12/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas LPG
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20 De Tr1
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 17/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 5/11 UX Plus
HDS 5/12 C
HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX
HDS 5/15 U
HDS 5/15 U Plus
HDS 5/15 UX
HDS 5/15 UX Plus
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 CX
HDS 7/12-4 M
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 CX
HDS 8/18-4 M
HDS 8/18-4 MX
HDS 801 B
HDS 9/14-4 ST
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/17-4 CX
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 M Classic
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/50 De Tr1
HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4 M 36 kW
HWE 860
ProHD 200
ProHD 400
ProHD 600

Urządzenia archiwalne

HD 10/15-4 Cage F
HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/21-4 S Plus
HD 10/21-4 SX Plus
HD 10/23-4 S
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/23-4S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/35 PB E Cage
HD 1000 SI
HD 1050 B
HD 1050 DE
HD 13/12 ST-H
HD 13/12-4 ST
HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 CAGE PLUS
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 5/11 C
HD 5/11 P
HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus
HD 5/14 C PLUS *EU
HD 5/14 C+FR30
HD 5/14 CX PLUS *EU
HD 5/15 C
HD 5/15 C + FR *EU
HD 5/15 C Plus
HD 5/15 C Plus *EU
HD 5/15 CX Plus
HD 5/15 CX Plus *EU
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
HD 5/17 C Plus
HD 5/17 CX Plus
HD 6/12-4 C
HD 6/12-4 C Plus
HD 6/12-4 CX Plus
HD 6/13 C
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 CX Plus
HD 6/15 C
HD 6/15 C Plus
HD 6/15 CX Plus
HD 6/15 G Classic
HD 6/16-4 M
HD 6/16-4 M Plus
HD 6/16-4 MX Plus
HD 6/16-4 ST
HD 6/16-4 ST-H
HD 600
HD 650
HD 650 plus
HD 7/10 CXF
HD 7/16-4 ST
HD 7/18 C
HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18-4 M
HD 7/18-4 M Plus
HD 7/18-4 MX Plus
HD 7/20 G Classic
HD 715
HD 8/23 G Classic
HD 801 B
HD 9/16-4 ST
HD 9/16-4 ST-H
HD 9/18-4 ST
HD 9/19 M
HD 9/19 M Plus
HD 9/19 MX Plus
HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus
HD 901 B
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX
HDS 1000 BE
HDS 1000 DE
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 13/24 PE Cage
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 5/12 C
HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX
HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 CX
HDS 695-4 MX Eco
HDS 7/12-4 M
HDS 7/12-4MX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 CX
HDS 8/18-4 M
HDS 8/18-4 MX
HDS 801
HDS 801 B
HDS 801 E 12 KW
HDS 801 E 24 KW
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas LPG
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4MX
HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4 M 36 kW
HWE 860
Xpert HD 7125
Xpert HD 7125 X
Xpert HD 7140
Xpert HD 7140 Plus *EU
Xpert-HD 7125 X
Xpert-HD 7140
 


Koszty dostawy

Kurier DHL : od 22,43 zł
Odbiór osobisty : od 0,00 zł
Kurier DHL. : od 63,26 zł
Transport własny : od 22,43 zł
Transport własny. : od 63,26 zł

Zapytaj o artykuł

Informacje o leasingu

leaselinkPROWADZISZ FIRMĘ? WEŹ LEASING!

Napisz aby otrzymać więcej informacji.

 

eRaty Santander

Raty przez Internet to wygodny i prosty sposób na zakupy bez wychodzenia z domu.

Jak kupić?

Zalety

 • minimum formalności
 • bez wychodzenia z domu
 • decyzja nawet w 15 minut

Co będzie potrzebne?

 • dowód osobisty
 • dane zakładu pracy (NIP, adres, telefon, data zatrudnienia)
 • dochód netto
 • osobiste bankowe konto internetowe (do potwierdzenia tożsamości)

* Minimalna kwota kredytu 100zł